FinalRevised2_PerCastingChange_FL-161115-01-BHM-Eblast-v10-0126